Digitalni zavičaj Narodne biblioteke Bor Blog Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Bor030-458-120
belakva@gmail.com

Digitalni zavičaj Narodne biblioteke Bor
O projektu digitalizacije

Na sajtu i blogu Digitalni zavičaj videćete razvoj ideje o digitalizaciji, način realizacije projekta Digitalizacija neknjižne građe, kulturne i javne delatnosti Narodne biblioteke Bor i primere nadogradnje drugih projekata i programa Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Bor na osnovama projekta Digitalizacije…

Categories